Valokuvien merkitys blogeissa

Blogi on nykyaikaisen viestinnän muoto, jossa yksityiset ihmiset, yhteisöt ja yritykset tuovat julki ajatuksiaan, jakavat informaatiota tai viihdyttävät lukijoitaan. Usein niitä käytetään suorasti tai epäsuorasti markkinointiin. Tällöin sivuston kuvituksella pyritään luomaan myönteistä mielikuvaa yrityksestä tai toiminnasta ja vakiinnuttamaan brändiä. Myös arvoja voidaan korostaa kuvituksella.

Blogin luonne vaikuttaa valokuvan merkitykseen sivuston osana

Valokuvan merkitys kokonaisuudessa vaihtelee blogin luonteen mukaisesti. On sivustoja, jotka hyvin pitkälti perustuvat kirjoitettuihin teksteihin ja on mahdollista, että blogissa ei käytetä lainkaan valokuvia tai että valokuvan käyttö rajoittuu taustakuvaan tai bloggaajan profiilikuvaan. Toisaalta on kokonaisuuksia, joiden perustana ovat ylläpitäjän ottamat valokuvat ja teksti on lähinnä kuvatekstejä eikä aina sitäkään.

Nämä kuviin perustuvat blogit jakautuvat vielä kahteen alaryhmään, joista toisessa keskeinen teema ovat juuri ne valokuvat – luontokuvia esittelevät sivustot ovat näistä hyvä esimerkki. Toisessa ryhmässä taas esitellään otosten kautta jotakin harrastusta tai projektia – jotkut käsityö- ja ruokablogit sekä vaikkapa talonrakennusprojektia kuvin esittelevä blogi kuuluvat tähän ryhmään.

Näiden edellä mainittujen kahden suuren pääryhmän väliin asettuu suuri joukko blogeja, joissa kuvalla ja tekstillä on vaihtelevan suuri merkitys hiukan aiheesta riippuen. Tavallisinta lienee, että sivustoa kuvitetaan tekstiä yhdellä tai kahdella kuvalla, mikäli aihe on sen luontoinen, että ne selkeyttävät sen käsittelyä. Jos taas päivän teema ei valokuvaa vaadi, jää otos sinä kertana pois. Monet asiantuntijablogit ovat tällaisia, sillä he keskittyvät vaikuttamaan sanoilla. Esimerkiksi valokuvauksen harrastaja voi blogissaan esitellä kuvin, miten hän käyttää kehystäessään paspartuureja eri väreissä ja koissa sekä samalla selittää sanallisesti sommitelmaan tai värisuunnitteluun liittyviä seikkoja.

Valokuva markkinointiin käytettävässä blogissa

Markkinointiin käytettävän blogin tulee pyrkiä profiloitumaan niin, että yrityksen arvioitu kohderyhmä kiinnostuu sivustosta ja alkaa seurata sitä. Yksi mahdollinen keino on käyttää valokuvia, jotka usein kiinnittävät ihmisen huomion tekstiä nopeammin. Muistathan, ettet käytä kuvaa, johon sinulla ei ole oikeuksia tai otosta, jossa esiintyviltä henkilöiltä et ole saanut lupaa.

On tärkeää, että valokuvat ovat resoluutioltaan sellaisia, ettei niiden avautuminen kestä kuin korkeintaan muutaman sekunnin. Nykyisen tietotulvan keskellä ihmisillä ei riitä kärsivällisyyttä odottaa latautuvia kuvia kovinkaan kauaa. Jos blogin kuvat järjestään ovat liian isoina tiedostoina, jää siitä huono maku suuhun.

Kuvien tulee siis olla kiinnostavia, mutta myös niiden teknisiin ominaisuuksiin täytyy kiinnittää huomiota, jotta niiden avulla pystytään lisäämään yrityksen näkyvyyttä.